Facebook

Sözlük

unused

adjective

Türkçe'si kullanılmamış
Tür adjective
Örnek Cümle
In many developing economies, a large portion of the population lives in rural areas, and the amount of agricultural output per person is low, particularly in countries that have little unused arable land, such as in India.
Gelişmekte olan birçok ekonomide, nüfusun büyük bir kısmı kırsal alanlarda yaşar ve özellikle kullanılmayan sulak arazisi az olan Hindistan gibi ülkelerde kişi başına alınan tarımsal ürün miktarı düşüktür.