Facebook

Sözlük

unvarying

adjective

Türkçe'sideğişmez
Türadjective
Örnek Cümle
Without exception, all animals and plants operate on the basis of a few unvarying biological principles.
İstisnasız bütün hayvanlar ve bitkiler, birkaç değişmez biyolojik temeline dayanarak çalışır.

Alternatif öneriler:

unveilunverifiableunvisited