Facebook

Sözlük

up

adjective

Türkçe'si ayakta
Tür adjective
Örnek Cümle
Rescuers estimate that up to 5000 people may have died in a remote province of northern Afghanistan after an earthquake completely devastated the area.
Kurtarma görevlileri, Kuzey Afganistan’ın uzak bir eyaletinde, bölgeyi tamamen tahrip eden bir depremden sonra 5000 kadar insanın ölmüş olabileceğini tahmin ediyorlar.

adverb

Türkçe'si yukarı, -e kadar
Tür adverb
Örnek Cümle
When a storm passes over northern Italy into the Adriatic, the low atmospheric pressure that comes with it raises the local sea level by up to half a metre.
Bir fırtına , Kuzey İtalya üzerinden Adriyatik’e geçerken, bununla gelen alçak atmosfer basıncı, yerel deniz seviyesini yarım metre kadar yükseltir.

verb

Türkçe'si yükseltmek,artırmak
Tür verb
Örnek Cümle
The price of bread will definitely go up within a few weeks.
Birkaç hafta içinde ekmek fiyatları kesinlikle artar /artacak.