Facebook

Sözlük

up

adjective

Türkçe'siayakta
Türadjective
Örnek Cümle
Roger took painting up for a while, but soon lost interest.
Bir süreliğine resim yapmaya başladı ama hemen ilgisini yitirdi.

adverb

Türkçe'siyukarı,-e kadar
Türadverb

verb

Türkçe'siyükseltmek,artırmak
Türverb
Örnek Cümle
Even though organic farmers don’t use chemical fertilisers, they build up soil fertility by working crop residues and manure into the soil.
Organik çiftçiler kimyasal gübre kullanmazlar; ancak, toprağın verimliliğini ürün artıklarını ve doğal gübreyi toprağa karıştırarak artırırlar.