Facebook

Sözlük

up

adjective

Türkçe'si ayakta
Tür adjective
Örnek Cümle
The sooner you give up drinking wine, the better you will be.
Şarap içmeyi ne kadar çabuk bırakırsanız sağlığınız darno kadar düzelir.

adverb

Türkçe'si yukarı, -e kadar
Tür adverb
Örnek Cümle
This time tomorrow everyone will be reading of your success and all sorts of people will be ringing up to congratulate you.
Yarın bu vakitler herkes sizin başarınızı okuyor ve her tür insan sizi kutlamak için telefon ediyor olacak.

verb

Türkçe'si yükseltmek,artırmak
Tür verb
Örnek Cümle
According to the author, even though economic reforms may involve painful sacrifices in the initial stages, the long term benefits and rising prosperity will bolster up political freedom in the country.
Yazara göre, ekonomik reformlar başlangıç aşamasında acı özveriler gerektirse bile, uzun vadeli yararları ve artan refah, ülkedeki siyasi özgürlüğü güçlendirecektir.