Facebook

Sözlük

up

preposition

Türkçe'siyukarı, -e kadar
Türpreposition
Örnek Cümle
One way in which the economys productive resources may increase is through a rise in the supply of natural resources.
Ekonominin üretici kaynaklarının artmasının bir yolu doğal kaynak arzındaki yükselmedir.

adjective

Türkçe'siayakta
Türadjective
Örnek Cümle
Venice is made up of 118 islands separated by around 100 canals that form its streets.
Venedik, sokaklarını oluşturan yaklaşık 100 kanalla ayrılmış 118 adadan oluşur.

verb

Türkçe'siyükseltmek,artırmak
Türverb
Örnek Cümle
This time tomorrow everyone will be reading of your success and all sorts of people will be ringing up to congratulate you.
Yarın bu vakitler herkes sizin başarınızı okuyor ve her tür insan sizi kutlamak için telefon ediyor olacak.