Facebook

Sözlük

up

adjective

Türkçe'si ayakta
Tür adjective
Örnek Cümle
, Aristotle studied almost every aspect of science and summed up each as best he could.
4.

adverb

Türkçe'si yukarı, -e kadar
Tür adverb
Örnek Cümle
According to the author, even though economic reforms may involve painful sacrifices in the initial stages, the long term benefits and rising prosperity will bolster up political freedom in the country.
Yazara göre, ekonomik reformlar başlangıç aşamasında acı özveriler gerektirse bile, uzun vadeli yararları ve artan refah, ülkedeki siyasi özgürlüğü güçlendirecektir.

verb

Türkçe'si yükseltmek,artırmak
Tür verb
Örnek Cümle
Luxembourg owes its high standard of living, in part, to the fact that the labour force makes up almost half of its population.
Lüksemburg, yüksek yaşam standardını kısmen, nüfusunun neredeyse yansını çalışan kesimin oluşturmasına borçludur.