Facebook

Sözlük

upon

preposition

Türkçe'si üzerine
Tür preposition
Örnek Cümle
It is also a great question whether the remaining fossil energy sources are great enough to give a huge impact upon the global environment.
Kalan fosil enerji kaynaklarının, küresel çevre üzerinde büyük bir etki sağlayacak kadar kadar fazla olup olmadığı ayrıca büyük bir belirsizliktir.