Facebook

Sözlük

upon

preposition

Türkçe'siüzerine
Türpreposition
Örnek Cümle
Hemingway began his literary career as a reporter, and indeed many of his novels are based upon his own, extremely varied, experiences.
Hemingway edebiyat kariyerine gazeteciolarak başlamıştır ve gerçekten, romanlarınınçoğu kendisinin çok değişik deneyimlerine dayanır.