Facebook

Sözlük

upset

adjective

Türkçe'siüzgün
Türadjective
Örnek Cümle
Vomiting can be a symptom of many different diseases or may arise in situations that upset the body's equilibrium, such as air and sea travel.
Kusma pek çok değişik hastalığın bir semptomu olabilir veya uçak ve deniz yolculuğu gibi vücudun dengesini bozan durumlarda meydana gelebilir.

verb

Türkçe'siüzmek,bozmak
Türverb
Örnek Cümle
Vomiting can be a symptom of many different diseases or may arise in situations that upset the body's equilibrium, such as air and sea travel.
Kusma pek çok değişik hastalığın bir semptomu olabilir veya uçak ve deniz yolculuğu gibi vücudun dengesini bozan durumlarda meydana gelebilir.