Facebook

Sözlük

upset

adjective

Türkçe'si üzgün
Tür adjective
Örnek Cümle
Trees use carbon dioxide and their destruction may upset the balance of carbon dioxide in the atmosphere.
Başka bir tehlike de çiftlik ve kent yapmak için açılan Brezilya ormanları gibi, yer ­yüzü bitki örtüsünün harap olmasından ileri gelir.

verb

Türkçe'si üzmek,bozmak
Tür verb
Örnek Cümle
Vomiting can be a symptom of many different diseases or may arise in situations that upset the body's equilibrium, such as air and sea travel.
Kusma pek çok değişik hastalığın bir semptomu olabilir veya uçak ve deniz yolculuğu gibi vücudun dengesini bozan durumlarda meydana gelebilir.