Facebook

Sözlük

urban

adjective

Türkçe'sikentsel
Türadjective
Örnek Cümle
The rich biodiversity in the region is threatened by infrastructure and urban areas.
Bölgedeki zengin biyoçeşitlilik alt yapı ve kentsel alanlar tarafından tehdit edilmektedir.