Facebook

Sözlük

urban

adjective

Türkçe'si kentsel
Tür adjective
Örnek Cümle
The rich biodiversity in the region is threatened by infrastructure and urban areas.
Bölgedeki zengin biyoçeşitlilik alt yapı ve kentsel alanlar tarafından tehdit edilmektedir.