Facebook

Sözlük

urgent

adjective

Türkçe'si acil
Tür adjective
Örnek Cümle
The chairman wrote the members a formal letter, calling them to an urgent meeting to be held on Monday at the company.
Başkan, üyelere, onları Pazartesi günü şirkette yapılacak acil bir toplantıya çağıran resmi bir mektup yazdı.