Facebook

Sözlük

urine

noun

Türkçe'si idrar
Tür noun
Örnek Cümle
Studies have shown that aminoguanidine lowers diabetics' urine albumin and delays AGE-related damage to the retina.
Araştırmalar, aminoguanidinin, şeker hastalarının idrar albüminini düşürdüğünü ve retinada AGE-ilişkili hasarını geciktirdiğini göstermiştir.