Facebook

Sözlük

urine

noun

Türkçe'si idrar
Tür noun
Örnek Cümle
Since salts are lost from the body daily throughsweat, urine and faeces, they must be replaced bydietary intake.
Tuzlar, her gün vücuttan ter, idrar ve dışkı yoluyla kaybedildiği için, besin alımı ile telafi edilmelidir.