Facebook

Sözlük

us

pronoun

Türkçe'si bizi,bize
Tür pronoun
Örnek Cümle
It is possible for us to predict the majority of accidents and to prevent them by taking the necessary precautions.
Kazaların çoğunu önceden tahmin etmemiz ve gerekli tedbirleri alarak bunları önlememiz mümkün.