Facebook

Sözlük

use

verb

Türkçe'si kullanmak
Tür verb
Örnek Cümle
An increase in the use of renewable energy supplies, instead of fossil fuels, will reduce greenhouse emissions.
Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımındaki artış sera emisyonlarını azaltacak.

noun

Türkçe'si kullanım; fayda
Tür noun
Örnek Cümle
Sustaining freshwater systems in the face of rapid changes in land use continue to be a major challenge in lake watersheds.
Arazi kullanımındaki hızlı değişiklikler karşısında tatlı su sistemlerini sürdürmek göl havzalarında büyük bir sorun olmaya devam ediyor.

Alternatif öneriler:

make use ofuse up