Facebook

Sözlük

use

verb

Türkçe'sikullanmak
Türverb
Örnek Cümle
A new stamp, issued by the United Nations for use on its mail, features the typhoon Abby as it travelled over the Pacific towards China in September 1986.
Birleşmiş Milletler tarafından, kendi postasında kullanılmak üzere çıkarılan yeni bir pul, Abby tayfununun Eylül 1986’da Pasifik üzerinde Çin’e doğru yol alışını göstermektedir.

noun

Türkçe'sikullanım; fayda
Türnoun
Örnek Cümle
It is still unclear how adults use acoustic properties in their voices, such as rhythm, pitch and stress, to convey different meanings to infants.
Yetişkinlerin, değişik anlamları bebeklere ifade etmek için seslerinin ritim, tonlama ve vurgu gibi akustik özelliklerini nasıl kullandıkları hala belirsizdir.