Facebook

Sözlük

use

verb

Türkçe'si kullanmak
Tür verb
Örnek Cümle
As if those things aren't difficult enough, language learners also must grasp the cultures of the people who use a language.
Şu şeyler yeterince zor değilmiş gibi dil öğrenenler aynı zamanda dili kullanan insanların kültürlerini anlamalıdır.

noun

Türkçe'si kullanım; fayda
Tür noun
Örnek Cümle
The use of higher octave fuels in internal combustion engines should result in improved performance.
İçten yanmalı motorlarda yüksek oktav yakıt kullanımı yüksek verim sağlar.

Alternatif öneriler:

make use ofuse up