Facebook

Sözlük

use

verb

Türkçe'si kullanmak
Tür verb
Örnek Cümle
As if those things aren't difficult enough, language learners also must grasp the cultures of the people who use a language.
Şu şeyler yeterince zor değilmiş gibi dil öğrenenler aynı zamanda dili kullanan insanların kültürlerini anlamalıdır.

noun

Türkçe'si kullanım; fayda
Tür noun
Örnek Cümle
Although whether or not saccharin is safe has been the subject of controversy since the 1970s, many people still use it as a substitute for sugar.
Sakarinin güvenli olup olmadığı 197O’lerden beri tartışma konusu olsa da, hala pek çok kişi şeker yerine onu kullanmaktadır.

Alternatif öneriler:

make use ofuse up