Facebook

Sözlük

used to

modal

Türkçe'si -erdi/ ardı
Tür modal
Örnek Cümle
or physical, as when stilts are used to make a mans legs seem disproportionately long; or satirical, as when the effect depends upon the beholders ability to perceive the.
Burada ilgi alanı geniştir kaba komedinin yavan etkilerinden ince komedinin ortaya çıkardığı en incelikli, ideal tepkilere değin uzanır.

Alternatif öneriler:

be used toget used toused