Facebook

Sözlük

used to

modal

Türkçe'si-erdi/ ardı
Türmodal
Örnek Cümle
The method of training called conditioning is used to train many animals, perhaps all, to behave in a certain way.
Pek çok hayvanın, belki de hepsinin, davranışları, koşullandırma adı verilen bir eğitim yöntemiyle değiştirilebilir.

Alternatif öneriler:

be used toget used to