Facebook

Sözlük

used to

modal

Türkçe'si -erdi/ ardı
Tür modal
Örnek Cümle
The term global warming is used to describe an increase the average temperature of the earth's atmosphere.
Küresel ısınma terimi dünya atmosferinin ortalama sıcaklığındaki artışı tanımlamak için kullanılmaktadır.

Alternatif öneriler:

be used toget used toused