Facebook

Sözlük

used to

modal

Türkçe'si -erdi/ ardı
Tür modal
Örnek Cümle
The term 'proletariat' was originally used to refer to the poor labouring classes of ancient Rome.
Başlangıçta, 'proletarya' terimi, eski Roma'nın yoksul işçi sınıflarına atıfta bulunmak için kullanılıyordu.

Alternatif öneriler:

be used toget used toused