Facebook

Sözlük

used to

modal

Türkçe'si-erdi/ ardı
Türmodal
Örnek Cümle
In some factories computerized robots do the works that people used to do.
Bazı fabrikalarda bilgisayarlı robotlar insanların eskiden yaptığı işleri yapar.

Alternatif öneriler:

be used toget used to