Facebook

Sözlük

used

adjective

Türkçe'si kullanılmış; alışkın
Tür adjective
Örnek Cümle
Plasters can be used to protect small cuts on the skin.
Yara bantları ciltte küçük kesikleri korumak için kullanılabilir.

Alternatif öneriler:

be used toget used toused to