Facebook

Sözlük

used

adjective

Türkçe'si kullanılmış; alışkın
Tür adjective
Örnek Cümle
The term 'proletariat' was originally used to refer to the poor labouring classes of ancient Rome.
Başlangıçta, 'proletarya' terimi, eski Roma'nın yoksul işçi sınıflarına atıfta bulunmak için kullanılıyordu.

Alternatif öneriler:

be used toget used toused to