Facebook

Sözlük

used

adjective

Türkçe'si kullanılmış; alışkın
Tür adjective
Örnek Cümle
You should have used the money for paying your debts intend of for a new car.
Yeni bir araba yerine parayı borcunuzu ödemek için kullanmalıydınız.

Alternatif öneriler:

be used toget used toused to