Facebook

Sözlük

used

adjective

Türkçe'si kullanılmış; alışkın
Tür adjective
Örnek Cümle
They are used in refrigerators, heating and cooling systems and many industrial processes.
Buzdolaplarında, ısıtma ve soğutma sistemlerinde ve birçok sanayi işlemlerinde kullanılır.

Alternatif öneriler:

be used toget used toused to