Facebook

Sözlük

useful

adjective

Türkçe'si kullanışlı
Tür adjective
Örnek Cümle
Solution manuals are useful for students as these help them to clear their doubts and get the right logic behind answers.
Çözüm kitapçıkları öğrenciler için yararlıdır çünkü bunlar onların şüphelerini gidermelerine ve cevapların ardındaki gerçek mantığa ulaşmalarına yardım eder.

Alternatif öneriler:

make use ofuseuse up