Facebook

Sözlük

usual

adjective

Türkçe'si alışılmış,olağan
Tür adjective
Örnek Cümle
The usual way of showing any countrys international financial position is to draw up its balance of payments.
Bir ülkenin uluslararası para durumunu göstermenin olağan yolu ödemeler dengesini belirlemektir.