Facebook

Sözlük

vague

adjective

Türkçe'sibelirsiz
Türadjective
Örnek Cümle
New laws are too vague for the deprived people to benefit.
Yeni yasalar eğitimsiz kişilerin yararlanamayacağı kadar çapraşıktır.

Alternatif öneriler:

vaguelyvagueness