Facebook

Sözlük

valid

adjective

Türkçe'si geçerli
Tür adjective
Örnek Cümle
If one wants to visit a foreign country, one must have a valid passport.
Bir kişi yabancı bir ülkeyi ziyaret etmek isterse o kişinin geçerli bir pasaporta sahip olması gereklidir.