Facebook

Sözlük

valley

noun

Türkçe'si vadi
Tür noun
Örnek Cümle
The Celts, who were later called 'Gauls' by the Romans, migrated from the Rhine valley into the region that is now France.
Daha sonra Romalılar tarafından 'Salyalılar' olarak adlandırılan Keltler, bugün Fransa olan bölgeye, Ren vadisinden göç etmişlerdir.