Facebook

Sözlük

valuable

adjective

Türkçe'sideğerli
Türadjective
Örnek Cümle
It is important that the team leader is impartial and treats every individual as a valuable part of the team.
Takım liderinin tarafsız olması ve her bireye takımın değerli bir parçası olarak davranması önemlidir.