Facebook

Sözlük

valuable

adjective

Türkçe'si değerli
Tür adjective
Örnek Cümle
one of the most valuable qualities in a businessman.
bir iş adamındaki en değerli özelliklerden birisi.