Facebook

Sözlük

value

verb

Türkçe'si değer vermek
Tür verb
Örnek Cümle
No European who knows his history can underestimate the value of a political framework within which national differences of opinion or interest can be sorted out in a peaceful way.
Tarihini bilen hiçbir Avrupalı, ulusal görüş ve ya çıkar ayrılıklarının barışçı bir yolla giderilebileceği bir siyasi çerçevenin değerini azımsayamaz.

noun

Türkçe'si değer
Tür noun
Örnek Cümle
Americans today are far more sceptical about the value of new roads, bridges and sewage-treatment plants especially when they are located in their own immediate environment.
Bugün Amerikalılar, yeni yolların, köprülerin ve arıtma tesislerinin değeri konusunda, özellikle bunlar kendi yakın çevrelerinde yer alıyorsa, çok daha şüphecidirler.