Facebook

Sözlük

value

verb

Türkçe'si değer vermek
Tür verb
Örnek Cümle
Goods have little value unless they are in the right place at the right time.
İstenilen yerde ve istenilen zamanda bulunmadıkça malların değeri azalır.

noun

Türkçe'si değer
Tür noun
Örnek Cümle
We value all the arts because they enrich and diversify our emotional life.
Tüm sanatlara değer veririz çünkü duygu yaşamımızı zenginleştirir ve çeşitlendirirler.