Facebook

Sözlük

varied

adjective

Türkçe'si değişik,çeşitli,türlü
Tür adjective
Örnek Cümle
But these rods still varied from country to country.
Ancak bu çubuklar ülkeden ülkeye yine de değişiyordu.