Facebook

Sözlük

varied

adjective

Türkçe'sideğişik,çeşitli,türlü
Türadjective
Örnek Cümle
But these rods still varied from country to country.
Ancak bu çubuklar ülkeden ülkeye yine de değişiyordu.