Facebook

Sözlük

various

adjective

Türkçe'si çeşitli,farklı
Tür adjective
Örnek Cümle
His experiences as a truck driver gave him the opportunity to describe, in his poems, various types of working people.
Kamyon sürücüsü olarak edindiği deneyimleri ona, çalışan çeşitli tipteki insanları şiirlerinde anlatma fırsatını verdi.