Facebook

Sözlük

vary

verb

Türkçe'si değişmek
Tür verb
Örnek Cümle
The physical and psychological effects of stress vary from person to person depending upon factors such as age and mental health.
Stresin fiziksel ve psikolojik etkileri, yaş ve ruh sağlığı gibi faktörlere bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterir.