Facebook

Sözlük

vary

verb

Türkçe'si değişmek
Tür verb
Örnek Cümle
Juvenile courts now exist in many countries, though they vary in structure and procedure.
Yapı ve işleyiş bakımından farklılık gösterseler de artık pek çok ülkede çocuk mahkemeleri vardır.