Facebook

Sözlük

vase

noun

Türkçe'si vazo
Tür noun
Örnek Cümle
In order for flowers to keep longer, it is necessary to change the water in the vase every day.
Çiçeklerin daha uzun süre dayanması için, vazodaki suyu her gün değiştirmek gerekir.