Facebook

Sözlük

vast

adjective

Türkçe'si büyük,geniş
Tür adjective
Örnek Cümle
Nobody expected the new president, who had been elected by a vast majority of shareholders, to make such radical changes in the structure of the company.
Hiç kimse hissedarların büyük bir çoğunluğu tarafından seçilmiş olan yeni başkanın şirket yapısında bu denli köklü değişiklikler yapacağını beklemiyordu.