Facebook

Sözlük

vastness

noun

Türkçe'si büyüklük,enginlik
Tür noun
Örnek Cümle
Observed from the moon, the world looks like an oasis of life in the dark vastness of space.
Aydan bakıldığında, dünya, uzayın karanlık boşluğunda bir yaşam vahası olarak görünmektedir.