Facebook

Sözlük

vehicle

noun

Türkçe'si taşıt, araç, vasıta
Tür noun
Örnek Cümle
Various studies have shown that in America today a train collides with a vehicle almost every two hours.
Çeşitli araştırmalar göstermiştir ki, bugün Amerika’da, hemen hemen her iki saatte bir, bir trenle bir motorlu taşıt çarpışmaktadır.