Facebook

Sözlük

verbally

adverb

Türkçe'sisözel olarak
Türadverb

Alternatif öneriler:

non-verbalverbalverbalize