Facebook

Sözlük

verse

noun

Türkçe'si kıta,mısra
Tür noun
Örnek Cümle
And, while prose is like VERSE in that good prose has a RHYTHM; it is unlike VERSE in that this RHYTHM is not to be scanned by any of the normal metrical schemes.
İyi düz yazının ritmi olması bakımından düz yazı nazıma benzerse de, bu ritm olağan ölçü düzenleriyle vezne uydurulamaması bakımından da nazıma benzemez.