Facebook

Sözlük

vertebrate

adjective

Türkçe'siomurgalı
Türadjective

noun

Türkçe'siomurgalı hayvan
Türnoun

Alternatif öneriler:

invertebratevertebrae