Facebook

Sözlük

very

adjective

Türkçe'si çok
Tür adjective
Örnek Cümle
Matching the very best technical strengths on this planet with the lowest cost is the essence of globalization.
En düşük maliyetle bu gezegendeki en iyi teknik güçleri eleştirmek küreselleşmenin özüdür.

adverb

Türkçe'si çok, bir hayli
Tür adverb
Örnek Cümle
The very best approaches to strengthen reminiscence and concentration are the practices of yoga and meditation.
Anımsamayı ve konsantrasyonu güçlendirmek için en iyi yaklaşım, yoga ve meditasyon uygulamadır.