Facebook

Sözlük

very

adjective

Türkçe'si çok
Tür adjective
Örnek Cümle
To explain the rules in English is very difficult for me.
Kuralları İngilizce açıklamak benim için çok zordur.

adverb

Türkçe'si çok, bir hayli
Tür adverb
Örnek Cümle
Many French people find it difficult to believe that citizens of the United States are English-speaking, and some of them are convinced that once their own northern frontier is passed, people speak Belgian the official languages are usually presented in a written form mostly fixed in every detail, which is the form with which the foreigner gets acquainted first.
Birçok Fransız, Amerika Birleşik Devletleri yurttaşlarının anadilinin İngilizce olduğunu kavramakta güçlük çeker; kimi Fransızlar, Fransa'nın kuzey sınırının ötesinde `Belçikaca` konuşulduğuna inanır kesinlikle.