Facebook

Sözlük

very

adjective

Türkçe'siçok
Türadjective
Örnek Cümle
When my grandfather got to be seventy, he felt very old, and began to make farewell visits to see his children and grandchildren for the last time.
Dedem yetmişine gelince, kendini çok yaşlı hissetti ve çocukları ile torunlarını son kez görmek için veda ziyaretleri yapmaya başladı.

adverb

Türkçe'siçok, bir hayli
Türadverb
Örnek Cümle
The student needn't have been afraid of his teacher because he was very kind.
Öğrencinin öğretmeninden korkması gerekmezdi, çünkü öğretmeni çok kibardı.