Facebook

Sözlük

via

preposition

Türkçe'siüzerinden, ...yolu ile
Türpreposition
Örnek Cümle
Applied to the skin, particularly around the eyes, the lead gets into the bloodstream via the tear ducts.
Deriye, özellikle gözlerin etrafına sürüldüğünde gözyaşı kanalları yoluyla kana karışır.