Facebook

Sözlük

vibrant

adjective

Türkçe'si canlı,hareketli
Tür adjective
Örnek Cümle
Do you think there is anywhere in the world wherethe left remains a vibrant and progressive force?
Dünyada, solun dinamik ve ilerici bir güç olarak varlığını sürdürdüğü herhangi bir yer olduğunu düşünüyor musunuz?