Facebook

Sözlük

village

noun

Türkçe'siköy
Türnoun
Örnek Cümle
Although in Patara there are many pensions and a few splendid hotels, traditional village life still continues.
Patara‘da pek çok pansiyon ve birkaç görkemli otel olmasına rağmen, geleneksel köy yaşamı hâlâ devam etmektedir.

Alternatif öneriler:

villavillager