Facebook

Sözlük

village

noun

Türkçe'si köy
Tür noun
Örnek Cümle
The cottage at the edge of the village belongs to a friend of mine.
Köyün kenarındaki kulübe bir arkadaşıma aittir.