Facebook

Sözlük

vinegar

noun

Türkçe'si sirke
Tür noun
Örnek Cümle
Citric acid which is found in lemons, oranges and other citrus fruit and citric acid which is found in vinegar are organic acids.
Limon, portakal ve öteki narenciye meyvalarında bulunan sitrik asit ve sirkede bulunan asetik asit organik asitlerdir.