Facebook

Sözlük

violation

noun

Türkçe'si ihlal,bozma
Tür noun
Örnek Cümle
According to the UN observers in the region, Rwandan troops have reentered Congoin violation of the peace treaty signed between the two countries last year.
Bölgedeki BM gözlemcilerine göre, Ruanda askerleri, geçen yıl iki ülke arasında imzalanan barış antlaşmasına aykırı olarak, yeniden Kongo'ya girmiştir.