Facebook

Sözlük

violence

noun

Türkçe'si şiddet
Tür noun
Örnek Cümle
The impact of violence in television can be reduced by helping young children distinguish between what they see in television and reality.
Televizyondaki şiddetin etkisi küçük çocukların televizyonda ve gerçekte gördükleri şeyleri ayırt etmeye yardımcı olarak azaltılabilir.