Facebook

Sözlük

violent

adjective

Türkçe'si şiddetli
Tür adjective
Örnek Cümle
Magma generated deep in the Earth's mantle rises and accumulates in a reservoir beneath an existing caldera formed during a previous violent eruption.
Yer kabuğunun derinliklerinde oluşan magma yükselir ve daha önceki şiddetli bir fışkırma sırasında oluşan mevcut bir çöküntünün altındaki haznede toplanır.