Facebook

Sözlük

violently

adverb

Türkçe'si şiddetle
Tür adverb
Örnek Cümle
Sodium (Na), on the other hand, is a soft silvery - white metal which reacts violently with water.
Öte yandan sodyum (Na) suyla şiddetli tepkimeye giren yumuşak, gümüşi beyaz renkte bir metaldir.

Alternatif öneriler:

non-violentviolent