Facebook

Sözlük

virologist

noun

Türkçe'sivirolojist
Türnoun