Facebook

Sözlük

virus

noun

Türkçe'si virüs
Tür noun
Örnek Cümle
Named after a river in Zaire, ebola is an elongated, single-stranded RNA virus that causes a fatal disease.
Adını Zaire'deki bir nehirden alan 'ebola' öldürücü bir hastalığa neden olan uzamış tek bükümlü bir RNA virüsüdür.