Facebook

Sözlük

visited

noun

Türkçe'si ziyaret edilen, ziyaret edilmiş
Tür noun
Örnek Cümle
She couldn't have visited you because she was on duty.
Seni ziyaret edemezdi çünkü görevdeydi.