Facebook

Sözlük

voice

verb

Türkçe'si ifade etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Speaking for 25 nations and bringing togethertheir considerable voice and influence, theEuropean Union is a leader in global efforts toprotect human rights.
25 ulus adına konuşan ve onların güçlü sesini ve nüfuzunu birleştiren Avrupa Birliği, insan haklarını koruma amaçlı küresel çabaların bir lideridir.

noun

Türkçe'si ses (insan)
Tür noun
Örnek Cümle
Speaking for 25 nations and bringing togethertheir considerable voice and influence, theEuropean Union is a leader in global efforts toprotect human rights.
25 ulus adına konuşan ve onların güçlü sesini ve nüfuzunu birleştiren Avrupa Birliği, insan haklarını koruma amaçlı küresel çabaların bir lideridir.