Facebook

Sözlük

voice

verb

Türkçe'siifade etmek
Türverb
Örnek Cümle
One of the fields of application in which language technology is progressing the most is that of domestic appliances operated by voice command.
Dil teknolojilerinin en büyük ilerleme gösterdiği uygulama alanlarından biri ses komutuyla çalışan ev aletleri alanıdır.

noun

Türkçe'sises (insan)
Türnoun
Örnek Cümle
One of the fields of application in which language technology is progressing the most is that of domestic appliances operated by voice command.
Dil teknolojilerinin en büyük ilerleme gösterdiği uygulama alanlarından biri ses komutuyla çalışan ev aletleri alanıdır.