Facebook

Sözlük

volatile

adjective

Türkçe'siuçucu,geçici
Türadjective