Facebook

Sözlük

volcanic

adjective

Türkçe'sivolkanik
Türadjective
Örnek Cümle
The volcanic eruption which took place on Io, a moonof Jupiter, in February 2001, was the largest suchevent ever seen in the solar system.
Şubat 2001’de Jüpiter’in ayı İo’da meydana gelen volkanik patlama, güneş sisteminde bugüne kadar bu türde görülen en büyük olaydı.

Alternatif öneriler:

volcanovolcanologistvolcanology