Facebook

Sözlük

volume

noun

Türkçe'si hacim, miktar; cilt
Tür noun
Örnek Cümle
The volume of water changes with pressure.
Suyun hacmi basınçla değişir.