Facebook

Sözlük

vote

verb

Türkçe'sioy vermek
Türverb
Örnek Cümle
Why did the Parliamentary candidate ask the electors to vote for him?
Milletvekili adayı seçmenlerden kendisine oy vermelerini niçin istedi?

noun

Türkçe'sioy, oylama
Türnoun
Örnek Cümle
Some years ago the German Constitutional Court decided by a 6 to 2 vote that no law could allow abortion in violation of the rights of the unborn.
Birkaç yıl önce, Alman Anayasa Mahkemesi, hiçbir yasanın doğmamış çocuğun haklarına aykırı olarak kürtaja izin veremeyeceğine 2’ye karşı 6 oyla karar verdi.