Facebook

Sözlük

vulnerable

adjective

Türkçe'si hassas,savunmasız
Tür adjective
Örnek Cümle
Tourists are more vulnerable to attack, because they do not know which areas of the city to avoid.
Turistler saldırıya daha savunmasızdır çünkü şehrin hangi bölgelerinden kaçınılacağını bilmiyorlar.