Facebook

Sözlük

wage

verb

Türkçe'sisavaşmak, sefere çıkmak
Türverb
Örnek Cümle
For example, a personnel manager may have to find the average wage for men in a factory.
Söz gelimi bir personel müdürü fabrikadaki kimseler için ortalama ücreti bulmak isteyebilir.

noun

Türkçe'siücret
Türnoun
Örnek Cümle
For example, a personnel manager may have to find the average wage for men in a factory.
Söz gelimi bir personel müdürü fabrikadaki kimseler için ortalama ücreti bulmak isteyebilir.