Facebook

Sözlük

wake

verb

Türkçe'si uyanmak
Tür verb
Örnek Cümle
In the wake of the modern day society, some factors have become not only detrimental to the health of the mankind but in the near future it can be the primary cause for the extinction of the human civilization.
Modern toplumun ardından, bazı faktörler sadece insanoğlunun sağlığına zararlı değil aynı zamanda insan medeniyetinin yakın zamanda yok olmasında ana sebep olabilir.

Alternatif öneriler:

in the wake ofin wake ofwake up