Facebook

Sözlük

want

verb

Türkçe'si istemek; gerekmek; aranmak
Tür verb
Örnek Cümle
Do you have any books on linguistics? I want to borrow one.
Dilbilimine ait kitaplarınız var mı? Bir tanesini ödünç almak istiyorum.

noun

Türkçe'si istek,ihtiyaç
Tür noun
Örnek Cümle
A great number of my students want to become engineers.
Öğrencilerimin çoğu mühendis olmak istiyor.