Facebook

Sözlük

want

verb

Türkçe'siistemek; gerekmek; aranmak
Türverb
Örnek Cümle
Using effective communication skills and knowing what you want is the recipe for strengthening a relationship.
Etkili iletişim becerilerini kullanmak ve ne istediğini bilmek, ilişkiyi güçlendirmenin bir yoludur.

noun

Türkçe'siistek,ihtiyaç
Türnoun
Örnek Cümle
If you want to enter this building, you have to show an identity card.
Eğer bu binaya girmek istersen kimlik kartını göstermek zorundasın.

Alternatif öneriler:

unwantedwanted